AKADEMIA TRENERÓW TENISA

AKADEMIA TRENERÓW TENISA

PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE

 KURS TRENERÓW PRZYGOTOWANIA SPRAWNOŚCIOWEGO TENISISTÓW

Informacja o kursie, program ramowy .

Akademia Trenerów Tenisa z przyjemnością zaprasza do udziału w kursie trenerów przygotowania sprawnościowego w tenisie. Kurs jest nowatorskim projektem realizowanym po raz pierwszy w Polsce w odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie środowiska.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla pragnących prowadzić/już prowadzących ukierunkowany oraz specjalistyczny trening sprawnościowy (zarówno kondycyjny jak i koordynacyjny). Mogą to być zarówno trenerzy/instruktorzy tenisa jak i trenerzy/sportowcy z doświadczeniami z różnych dyscyplin sportu, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą sprawnościowy trening indywidualny oraz grupowy, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. Program Kursu stanowi rozwinięcie programu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF. Tematyka kursu koncentrować będzie się na praktycznych umiejętnościach przydatnych w codziennej pracy, jednak mających oparcie w najnowszych osiągnięciach nauk w sporcie. W toku zajęć trenerzy opanują kompetencje dotyczące prowadzenia specyficznych zajęć sprawnościowych dla tenisistów, opanują szereg metod oraz ćwiczeń przydatnych w rozwijaniu zdolności szybkościowych i zwinnościowych, siłowych, wytrzymałościowych oraz koordynacyjnych, budowaniu umiejętności oraz formy sportowej a także zapobiegających kontuzjom. Omówione zostaną także zagadnienia związane z planowaniem rozwoju sportowego, identyfikacją talentów oraz oceną rozwoju sportowego (w tym testowaniem sprawności fizycznej tenisistów). Cały kurs będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego skupiającego się na doskonaleniu praktycznych umiejętnościach przydatnych bezpośrednio w pracy w określoną grupą zawodników. Oznacza to, że obok zajęć formalnych takich jak wykłady czy zajęcia z wykładowcami na kortach, część materiału będzie realizowana w formie praktycznej oraz pracy samodzielnej np. projektów i praktyk. Łącznie kurs będzie podzielony na trzy moduły. Głównym wykładowcą będzie Mieczysław Bogusławski

licznik odwiedzin strony


Your IP: 34.231.21.83

NAJNOWSZE KURSY

AKTUALNOŚCI

z naszych kursów

archiwum

Copyright © 2020 AKADEMIA TRENERÓW TENISA